Réserve Naturelle

Thorenc la Réserve Naturelle des Monts d’Azur pour les bisons

Ontmoeting met wilde dieren

Het natuurreservaat van de Monts d'Azur is 700 ha groot. Het bestaat uit een aaneenschakeling van verschillende natuurlijke milieus waar de grote Europese herbivoren zoals bizons, herten, wilde zwijnen en Prezwalski paarden in vrijheid leven. In dit park zonder hekken of prikkeldraad, is het mogelijk om deze dieren in gezelschap van gidsen te observeren.

Lien vers le site internet